1. Αρχική
  2. >
  3. Ηλιούπολη
  4. >
  5. Κατοικίες
  6. >
  7. Μονοκατοικία
  8. >
  9. Μονοκατοικία 61 τ.μ.
Οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν" (Όροι Χρήσης). Επισκεφθείτε το www.eauction.gr για να δείτε το πλήρες περιεχόμενο του κάθε πλειστηριασμού.
Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από την υπηρεσία Google streetview